Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu

24 maja podsumowano realizację projektu „Praktyki europejskie dla ZSP Wieruszów” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ . Realizowany w „Wieruszowskim Staszicu” projekt umożliwił wyjazd 45 uczniom na praktyki zagraniczne do włoskiej Bolonii. Nasi uczniowie mieli możliwość przez 3,5 tygodnia zdobywać doświadczenie zawodowe podczas praktyk u włoskich pracodawców. Odbyta praktyka umożliwiła uczniom skonfrontowanie wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców, poznanie włoskiej kultury pracy, co w dobie globalizacji jest dodatkowym atutem przyszłego pracownika lub pracodawcy. Czas wolny, po pracy lub przed nią, przeznaczony był na rozwój kulturalny. Zwiedzanie Bolonii, Wenecji i Florencji to główne punkty programu kulturowego.

Spotkanie podsumowujące prowadził koordynator projektu Marek Prokopowicz. O aspektach zawodowych wyjazdu mówiła Pani Małgorzata Karkoszka – opiekun podczas wyjazdu, wicedyrektor ds. wychowawczych i praktyk zawodowych. Na temat umiejętności interpersonalnych i wychowawczych mówiła Pani pedagog Danuta Urbaś. Natomiast program kulturowy przybliżyła wszystkim uczestnikom pani Jadwiga Kołodziej – opiekun pierwszej grupy odbywającej praktyki zagraniczne.  Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk i udział w zajęciach projektowych.

Z tego miejsca pragniemy podziękować Wszystkim za włożony trud i wysiłek w realizację tego projektu, nie tylko kadrze projektu ale także, a może przede wszystkim uczniom – uczestnikom wyjazdu, którzy zdobyli uznanie pracodawców swoją kulturą osobistą i zaangażowaniem w powierzane im zadania.

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego realizację naszego projektu oraz filmiku stworzonego przez uczestniczki projektu z technikum handlowego i hotelarskiego.