Akcja 1 - Mobilność uczniów

Akcja 1 - Mobilność uczniów

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.
Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Integralną częścią staży są przygotowania w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Praktyki przeznaczone są dla uczniów szkół zawodowych i technicznych.