Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast

O projekcie

Kolejną edycją projektu związanego z praktykami zagranicznymi naszych uczniów jest projekt „Europejski fachowiec II” realizowany w terminie 1.10.2017 – 30.09.2019. Uczestnikami tego projektu jest 45 uczniów, którzy będą realizować mobilności we Włoszech (dwie grupy liczące łącznie 30 osób) i na Malcie (15 osób).

 

„Praktyki europejskie dla ZSP Wieruszów” to projekt skierowany dla uczniów klas trzecich technikum w roku szkolnym 2015/2016. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się w „Wieruszowskim Staszicu” zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik mechanik, technik informatyk, technik mechatronik, technik hotelarz mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

Mobilność uczniów realizowane będzie u pracodawców we Włoszech, w Bolonii, gdzie partnerem projektu jest organizacja pozarządowa YouNet (zobacz więcej: vocationalplacement.wix.com/english; www.you-net.eu) działająca w dziedzinie edukacji, szkoleń i wymiany młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem projektów finansowanych przez Unię Europejską. Uczniowie, będą odbywać praktyki u pracodawców zgodnie z kierunkiem swojego kształcenia, ale również z uwzględnieniem ich predyspozycji i zainteresowań.

Młodzież weźmie udział w szkoleniach przygotowawczych przed wyjazdem, wyjeździe oraz działaniach ewaluacyjnych po jego zakończeniu. W ramach przygotowania do praktyk zagranicznych dla młodzieży, szkoła zorganizuje: szkolenie z języka angielskiego, szkolenie z języka włoskiego, szkolenie kulturowe, zajęcia „Przygotowanie z zakresu opracowania dokumentów: Europass CV, Europass Paszport Językowy”, indywidualne spotkania pedagogiczno-zawodowe z pracownikiem merytorycznym projektu.

Każdemu uczestnikowi wyjazdu w ramach środków projektu zapewnione będą m.in. koszty szkoleń, transportu, ubezpieczeń, zakwaterowania, wyżywienia, program kulturowy (wycieczki). Podsumowaniem realizacji projektu będzie konferencja, na której zaprezentowane zostaną osiągnięte rezultaty.

Realizacja projektu „Praktyki europejskie dla ZSP Wieruszów” ma na celu:

 • zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych oraz mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników projektu,
 • nabycie przez uczestników kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,
 • dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy,
 • opracowanie programu stażu lub modyfikacja treści nauczania pod kątem wymagań pracodawców,
 • wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym: angielskim oraz poznanie podstaw komunikowania się w języku włoskim,
 • wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się na rynku pracy,
 • podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,
 • wzbogacenie oferty wieruszowskiego „Staszica” oraz jego prestiżu  w środowisku lokalnym,
 • nawiązanie współpracy między szkołą zawodową i przedsiębiorstwami,
 • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Włoch.

Kilka informacji formalnych o projekcie:

 • Tytuł: „Praktyki europejskie dla ZSP Wieruszów”
 • Program: Erasmus+
 • Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna
 • Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników
 • Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
 • Konkurs: 2015

A teraz kilka danych liczbowych o projekcie:

 • okres realizacji: 01/06/2015 – 31/05/2016
 • łączny czas trwania projektu w miesiącach: 12
 • liczba uczniów biorących udział w mobilności edukacyjnej: 45
 • liczb opiekunów wyjeżdżających na praktyki: 3
 • wartość projektu: 102.609 €