Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast

Spotkanie z uczniami i rodzicami

Spotkanie z uczniami i rodzicami

W piątek 4 września 2015 odbyło się spotkanie z uczniami i rodzicami uczniów klas III, którzy biorą udział w projekcie „Praktyki europejskie dla ZSP Wieruszów”. Koordynator projektu zaprezentował podczas spotkania założenia projektowe i wyjaśniał wszystkie wątpliwości.

Od poniedziałku 7 września trwa zbieranie „Formularzy zgłoszeniowych do projektu”. Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie z klas III technikum: handlowego, hotelarskiego, mechanicznego, mechatronicznego, informatycznego, ekonomicznego powinny złożyć formularze kontraktowe u asystenta koordynatora projektu Pani Barbary Howis. Czas na złożenie formularza upływa w piątek 11 września.

Punkty rekrutacyjne będą przyznane na podstawie następujących kryteriów:

  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2014/2015,
  • ocena z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015,
  • test językowy z języka angielskiego, który odbędzie się w poniedziałek 14 września (w pracowni komputerowej naszej szkoły, test on-line również z pytaniami otwartymi).

Wymagana jest co najmniej ocena poprawna z zachowania na koniec roku szkolnego 2014/2015.

Prezentacja ze spotkania (pdf).

Aktualny Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Praktyki europejskie dla ZSP Wieruszów” oraz Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępne są w zakładce „Wyjazdy/Przed wyjazdem” oraz u asystenta koordynatora projektu p. Barbary Howis. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w projekcie następuje poprzez złożenie obu dokumentów, podpisanych zarówno przez uczniów jak i rodziców (opiekunów prawnych).